EXCHANGE SERVER YÖNETİMİ

Leadpro Exchange Server 2003’den bu yana 6 farklı versiyonda kurulum, cluster, analiz, çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır.

Tamamlanmış Projeler

0
Exchange Kurulum
0
Exchange&AD Migration
0
Exchange Upgrade
 • Forest, Domain seviyeleri kontrolü, ip subnetleri, fiziksel lokasyonlar, firewall kuralları, DNS gibi temel kontroller, dizayn ve tasarım ile başlanarak proje planının uyarlanması
 • Exchange veritabanı, rolleri, kotalar, mail akışı, otomatik imza eklenmesi, relay tanımları, dinamik gruplar, e-posta istemcileri oto konfigürasyonlarının uyarlanması
 • Arşivleme, journaling, ek raporlama uygulamaları konfigürasyonları,alarm mekanizmaları, e-mail security ve load balancing tanımları gibi detaylarla kurulum aşamalandırılır.
 • DAG network oluşturulması, fiziksel network, cihazlar arası kurallar ile omurga oluşturulur. Ek olarak File Share Witness tasarımı, replikasyon tasarımı uyarlanır
 • Exchange versiyonuna göre değişecek şekilde HUB-CAS-Mailbox rolleri load balance/cluster olarak tasarlanır, istemcilerin mobil, OWA,Outlook gibi bağlantılarının kopma yaşamadan geçiş yapabileceği senaryolar tasarlanarak uygulanır
 • DR Fail ve Mainsite failback testlerinde özellikle istemci epostaları almaya devam ederken bir yandan Main-DR geçişi sağlanması, ek olarak yedekten dönme senaryolarında da istemci e-postaları alırken yedekten online posta kutusu veya granüler bazda dönüş dizaynı tasarlanarak uygulanır
 • Taşıma öncesinde tüm mail enabled olan objeler referans alınması için export edilir. Export edilen tüm objeler bu işlemlere göre özel olarak dizayn edilmiş tablomuza girilir. Böylece hata riski sıfıra indirilir. Bu tablolarda kullanıcı,dinamik gruplar,kontaklar ve diğer objelerin kaynak ve hedef domain, mailbox, sunucu gibi detayları girilerek “tam taşıma komutları” ortaya çıkarılır
 • Uyumluluk kontrolleri için outlook ve diğer istemci seviyeleri önerilen seviyeye çekilir. Arşivleme gibi 3ncü parti yazılımlar yeni versiyona paralel olarak yükseltilir.
 • Farklı domainler arası taşımalarda mail alıp gönderme için X500 export-import, ek olarak free-busy info, GAL sync gibi gerekli uyarlamalar durumlar önceden hazırlanır
 • Taşıma işlemlerinin hızlı gerçekleşmesi için disk hızları, registry kayıtları, Throattling policy gibi değerler önceden ayarlanır ve test edilir
 • Taşıma sonrasında mapi,owa,mobil oturum açma, mail alıp gönderme, ajanda öğeleri oluşturma gibi 50den fazla kontrol listesi ile sorunsuz bir geçiş sağlanır
 • Dış DNS, iç DNS kontrollerinin yanısıra SPF, Reverse, Blacklist kontrolleri gibi kontroller yapılır. Ek olarak Office365, G-Suite gibi connector aracılığı ile yapılan mail alışverişlerinde ki kurallar incelenir. Mail atan gönderici cihazlar, Load Balancer cihazları, Mail security, spam ve diğer oltalama saldırı önleyicileri gibi sistemler kontrol edilir
 • Yedeklerin geçerliliği, yedekten dönme testleri, içerik ve tutarlılık kontrolü yapılır. Arşivleme, journaling kontrolleri yapılır. Var ise public folder kontrolleri yapılır.
 • DAG sistemi, Cluster node ve FSW, replikasyon, DB durumu, DB ayarları, transport ayarları gibi altyapı ve konfigürasyonlar tüm detayları ile incelenir.
 • Antivirüs, DLP, SIEM tanımlamalarının kontrol edilerek ürünlerle tam entegre çalıştığının kontrolü yapılır
 • SSL, Spam filter kontrolleri ile beraber 3ncü parti güvenlik ürünleride uçtan uca kontrol edilir
 • Relay yapan cihazlar, 2FA,MFA uyarlamaları kontrol edilir. Ek olarak eposta kuralları, kullanıcı mail adresleri, address policy öğeleri gibi tüm ayarlar kontrol edilir. Daha önce yapılan Migration işlemlerinden kalıntılar var ise ayrıca raporlanır
 • Mailbox audit, logging, raporlamalar kontrol edilerek raporlanır
 • DAG replikasyon performansı, DB I/O gibi fiziksel performans ölçümlerinin izleme yazılımda tanımları kontrol edilir
 • İstemci bağlantıları, gönderilen/alınan epostalar, arşivlemeler gibi tüm akış ve mailbox seviyesi izlemeler kontrol edilir
 • Kritik erişim alarmlarının uyarlamaları kontrol edilir ve raporlanır
 • IIS ve diğer bileşenlerin performans izleme tanımları kontrol edilir
 • DB Free space, mailbox size anomalileri izleme tanımları kontrol edilir
 • Smtp istekleri, kuyruk anomalileri, kota anomalileri izleme tanımları kontrol edilir