Os Hardening As A Service

Os Hardening As A Service LeadPro tarafından geliştirilen işletim sistemlerini sürekli olarak güvenli tutmanıza yarayan bir hizmettir.

Os Hardening As A ServiceTamamlanmış Projeler

0
SCCM OS Hardening As A Service
0
BigFix OS Hardening As A Service
0
KACE OS Hardening As A Service
0
OSSEC Atomic OS Hardening As A Service
  • Ortamda bulunan Compliance & Remediation yazılımı incelenir ve gerekli düzenlemeler yapılır
  • Ajan kurulumu gerektiren bir uygulama ise eksik ajanlar için kök neden tespit edilerek çözümleme sağlanır
  • Tüm istemci ve sunucular gruplandırılır, ayrıca sunucular kritiklik seviyesine göre dinamik gruplara eklenir
  • Eğer var ise compliance item öğeleri içeriğinde script, WMI, SSH, SNMP, SQL sorguları gibi yöntemler fine tune edilir
  • Şirket güvenlik politikası, genel kabul gören güvenlik prosedürleri, tebliğ yaptırımları ve Experience As A Service yönetimi ile sürekli kazanılan 1000lerce tecrübe esaslı tek satır sorgular sisteme entegre edilir
  • CIS gibi sürekli güncellenen kural setleri düzenli olarak ortamınıza eklenir, isteğe göre izleme, alarm, önleme kuralları oluşturulur.
  • Test, pilot, prod grupları tanımlanarak sürecin zamanlamalı şekilde uyarlanması sağlanır
  • Offline tüm istemci ve sunucu imajları, VDI imajları mevcut araç yeteneklerine göre SCCM, DISM gibi araçlarla geçici olarak ve otomatik zamanlama ile açılır, yama yükleme, remediation gibi süreçler uygulanarak kapatılıp kayıt edilir
  • Şirket imajı dışında kurulan cihazlar gruplanır, raporlanır ve gerekirse remediate edilir