Merkezi Yönetim Sistemleri

Merkezi yönetim sistemleri bir istemci veya sunucunun kurulumundan yama yönetimine, güvenliğinden otomasyonuna kadar tüm hayat döngüsünü merkezileştiren yapıdır.

Merkezi Yönetim Tamamlanmış Projeler

0
SCCM Kurulum ve Bakım Destek
0
Manage Engine DC Kurulum ve Bakım Destek
0
LanDesk Kurulum

Nasıl Yapılır

 • Yönetilecek sistem tiplerine göre araç veya araçlar seçilir
 • Uyarlanacak rollere uygun şekilde altyapı ve ana iskelet yapı tasarlanarak kurulur
 • Sistemlerin içerik alma uyarlamaları tasarlanır, buna göre ağ yapısı, dağıtım noktaları, yönetim noktaları tasarlanarak kurulur
 • Yama yönetimi,uygulama dağıtımı gibi işlemler için gerekli roller tasarlanarak kurulur
 • Replikasyon, yedekleme, veritabanı bakımı gibi altyapı süreçleri dökümante edilerek tasarlanır ve devreye alınır
 • Merkezi yönetim yapılacak sistemin ilk olarak gerekli verileri toplayabilmesi için ağ,sistemler,cihazlar, uygulamalar gibi bileşenleri keşfetmesi sağlanır
 • Sistemler yönetim amaçlarına göre (Uygulama dağıtımı, raporlama gibi) ve yönetimsel haklara (Uygulama sahipliği)göre ayrıştırılır.
 • Yama yönetim politikası şirket IT politikasına uygun şekilde tasarlanır
 • Sunucu ve istemcilerin Test-Pilot-Prod gruplara bölünmesi sağlanır
 • Sunucu ve istemcilerin yama geçme gün saatleri belirlenir, bu saat ve günler ilgili gruplarda bakım zamanı olarak belirlenir. Böylece alarm sistemlerinin alarm üretmesi engellenirken ilgili sistemlerin bu saatler dışında kontrolsüz yama yüklenmesi de engellenir
 • Yama yönetiminde ürün tipleri ve yama tipleri seçilir, senkron zamanları belirlenir
 • Yama içeriğinin replikasyonu yama çıkış zamanı ve ajanların raporlama zamanları tasarlanarak içeriğin ağ trafiği oluşturmadan uç noktalara dağıtmasını sağlayacak şekilde otonom yapı kurulur
 • İçerik replikasyonu esnasında bant genişliği kullanımı kuralları tanımlanır
 • Tek bir otomasyon kuralı ile tüm yamalar ilgili paketlere indirilecek şekilde tasarlanır. İlk etapta test sistemleri güncelleştirilir ve raporlarlanır
 • Eğer var ise bu sonuçlar otomatik olarak Yardım masası değişiklik yönetimine yansıtılır ve sonra ki pilot-prod süreçleri için değişiklik açılır, her bir sistem sahibine bildirim gönderilir, ilgili yamaların ve saatin onaylanması ile süreç otomatik olarak işletilir
 • Cluster sistemlerin gruplanarak otomatik güncellenmesi için servis/hizmet/rol ve sanal makine gibi objeleri otomatik olarak taşıyarak node’ları sırayla güncelleştirerek yeniden başlatması sağlanır
 • Yama yönetimi dashboard ile tüm ekiplerin canlı olarak işlemleri ve sonuçları izlemesi sağlanır, geriye dönük trend raporları uyarlanır
 • Uygulamaların paket, msi, batch gibi yöntemlerle dağıtılmadan önce parametre setlerinin belirlenmesi, test edilmesi, test-pilot-prod mantığına göre dağıtımın uyarlanması, içeriğin replikasyonu tasarlanır
 • Versiyon yükseltmelerde paketlerin kaldırılması, ek komutlar gibi gereksinimler için birden fazla adımlı kurulum setlerinin tasarlanması
 • Kurulu program ve versiyonlarına çapraz dağıtımlar için gruplamaların oluşturulması. (X program olana Y script’ini dağıt gibi)
 • Bildirimler kademeli olarak eskalasyon veya ileri seviye otomasyonla ilişkilendirilebilir. (X sürede sorun çözülmez ise tüm uygulama hizmetlerinde belirtilen script’i çalıştır) gibi