Uygulama İzleme Sistemleri

Uygulama izleme sistemleri diğer tüm altyapı sistemlerinden farklı olarak hem izleme metotlarında tecrübe, hem de izlenen sistemlerde tecrübe gerektirir. İzleme grupları, servis agacı, topoloji ve CMDB uyarlandığı zaman daha aktif ve efektif bir izleme ortamı sağlamak mümkün olmaktadır.

Uygulama İzleme Tamamlanmış Projeler

0
Solarwinds
0
SCOM
0
Zabbix

Nasıl Yapılır

 • İzleme yapılacak sistemin ilk olarak gerekli verileri toplayabilmesi için ağ,sistemler,cihazlar, uygulamalar gibi bileşenleri keşfetmesi sağlanır
 • Keşif yapılan sistemlerin gruplamaları özelleştirilir, alarm ve otomasyon metotlarına göre otomaik gruplamalar dizayn edilir
 • İş servisleri, kritik servisler ve altyapı servisleri gruplandırılır
 • Alınan envanter gerekli durumlarda genişletilerek dah efektif bir topoloji çıkarımı sağlanır
 • Taslak izleme paketleri izleme gereksinimlerine uygun şekilde içeri aktarılır, düzenlenir, özelleştirilir
 • Ek izleme kuralları tanımlanır. Kurallar genellikle her sistemin kendi konuştuğu doğal dil olması tercih edilerek tasarlanır. Windows ile WMI, Linux ile SSH, Ağ cihazları ile SNMP, SQL veritabanı ile SQL gibi metotlar kullanılır.
 • Tüm ek izleme kuralları LeadPro tarafından yazılan, %95’i tek satır cümlelerden oluşan tecrübeye dayalı kural setleridir.
 • Ek kural setleri bir izleme taslağından çok daha öteye giderek 100lerce firmanın yaşanan tecrübelerinden doğan problemleri önlemek ve izleme adına ortama aktarılır
 • İzleme kuralı veya grup bazlı hata giderme otomasyonları tanımlanarak olası sorunlarda sistemin kendini kurtarabilecek komutları çalıştırması sağlanır
 • Topolojide yapılan değişikliklerin otomatik olarak sisteme entegre olması sağlanır
 • Çalıştırılabilir otomasyon script öğeleri ile diğer sistemlerin tetiklenmesi gerekli durumlarda sağlanır
 • Hizmetlerin ana sorumluları ile ilişkilendirilmesi için var ise CMDB üzerinde her bir servisin izleme uygulamasından beslenmesi sağlanarak yardım masası veya e-posta/SMS/mobil bildirimler sağlanır
 • CMDB tanımlı olmadığı durumlarda izleme gruplarının dinamik kural setleriyle sürekli güncel tutulması sağlanır. Kural setine uyan objelerde oluşan alarmların izleme grubu sahibine iletimi, bu gruba atanan bir e-posta grubu veya kişi ile tanımlanır
 • Bildirimler belirli saat aralıklarında, belirli durumlarda gibi birden fazla kondisyona göre çeşitlendirilebilir. (A AND B) OR (C OR D OR E) gibi
 • Bildirimler kademeli olarak eskalasyon veya ileri seviye otomasyonla ilişkilendirilebilir. (X sürede sorun çözülmez ise tüm uygulama hizmetlerinde belirtilen script’i çalıştır) gibi