Windows Update As A Service

Windows Update As A Service LeadPro tarafından 2018 yılında geliştirilen bir hizmettir. Asıl amacı yama yönetimi sürecini tamamı ile veya bir kısmını devralmak ve süreci sizin adınıza yönetmektir.

Windows Update As A Service Tamamlanmış Projeler

0
SCCM Windows Update As A Service
0
BigFix Windows Update As A Service
0
ME DC Windows Update As A Service
0
Ivanti Windows Update As A Service

Nasıl Yapılır

 • Ortamda bulunan yama yönetimi yazılımı incelenir ve gerekli düzenlemeler yapılır
 • Ajan kurulumu gerektiren bir uygulama ise eksik ajanlar için kök neden tespit edilerek çözümleme sağlanır
 • Tüm istemci ve sunucular gruplandırılır, ayrıca sunucular kritiklik seviyesine göre dinamik gruplara eklenir
 • Yama yönetiminin alt bileşenleri olan ağ hızı, paket replikasyonları, farklı bölgelerdeki saat farklılıkları gibi durumlar göz önüne alınarak özelleştirmeler yapılır
 • Yama tipleri, zamanlamalar, gruplarla ilişkilendirmeler tanımlanır
 • Kullanılan uygulamaya göre Test Pilot ve Prod süreci oluşturulur, yamaların belirli günlerde otomatik olarak indirilmesi, şubelere replike edilmesi, istemci ve sunucuların cache’lerine ağ hızını etkilemeden kopyalaması sağlanır
 • Evden çalışan istemciler için internet üzerinden yama alma uyarlamaları tanımlanır
 • Kesinti zamanları kritik sunucu gruplarında tanımlanır ve kesinti zamanlarını aşan yüklemelerin yönetimi sağlanır
 • Kesinti zamanlamalarında Sanallaştırma ortamları için sanal makinelerin hostlar arası otomatik dağılımı dizayn edilerek uyarlanır
 • Sistem sorumlu grupları ile sistem grupları eşleştirilerek yüklenecek yamaların test sonuçları gruplara gönderilir, onaylar toplanır
 • Onaylar tamamlandıktan sonra Pilot ve Prod için otomatik değişiklik kaydı yardım masasına gönderilir, CAB toplantısında onay çıkması ile beraber dış iştirak onayları tamamlanır ve Pilot – Prod deployment otomatik olarak zamanlanır
 • Yükleme esnasında ekiplere başlama, yükleme durumları, başarı durumları e-posta atılır, gerekli sunucular otomatik restart edilir. Manuel sunucular için sistem ekiplerinin müdahalesi ile beraber yama süreci tamamlanır
 • Hazır sorgu grupları ile tüm olası hata kodları için ayrı birer grup oluşturulur, böylece sistem yöneticileri kendi gruplarında ki yamam yükleme hatalarını, çözümlerini grup içerisinde görebilir, otomatik aksiyonlar devreye alınarak hata giderimi sağlanır
 • SSRS, Powerbi gibi hazır dashboard’lar ile genel yama yükleme durumu, son bir yıl trendi gibi bilgilere ulaşılabilir