Manage Engine EventLog Analyzer

( Creating Custom LDAP Query Based Reports with ADManager Plus )

 

Bu blogda, ADManager Plus ile özel LDAP sorgularına dayalı AD raporlarının nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Örnek olarak; “Satış departmanınızdaki son oturum açma zamanı bir hafta önce olan tüm kullanıcıları görüntülemek için bir rapora ihtiyacınız olduğunu düşünelim.”

İlk olarak, sol gezinti bölmesinde AD Raporları sekmesi altındaki Özel Raporlar’a gidin. Yeni bir rapor oluşturmak için Yeni özel rapor’a tıklayın. Aşağıda Şekil 1’de gösterildiği gibi rapor için uygun bir ad ve açıklama girin. Gelecekte kolay ve mantıksal erişim için raporu uygun bir kategoriye ekleyin. Select Domains (Etki Alanlarını Seç) bölümünde, raporun oluşturulacağı etki alanını seçin.

Şekil 1: Raporun adını ve açıklamasını girin ve bir kategoriye ekleyin.

Koşullar bölümünde, açılır listeden Özel sorgu öğesini seçin. Sağlanan alana, aşağıda gösterilen özel LDAP sorgusunu girin.

(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(&(department=Sales)(lastLogon<=131614467780000000)))

Şekil 2: Özel LDAP sorgusunu girin.

Raporda görüntülemek istediğiniz öznitelikleri seçmek için Şekil 3’te gösterildiği gibi Select the attributes you wish to view in the result (Sonuçta görüntülemek istediğiniz öznitelikleri seçin) seçeneğini kullanın. Farklı Dışa Aktar seçeneğini kullanarak raporu PDF, XLS, CSV veya HTML olarak dışa aktarabilirsiniz.

Şekil 3: Sonuçlarda görüntülenmesini istediğiniz öznitelikleri seçin.

Artık özel LDAP sorgularını kullanarak tam gereksinimlerinize göre kendi AD raporlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu blog serisini okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz ve hala özel raporlar oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa, support@leadpro.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.